Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu

PN-EN 13043, PN-EN 12620 + A1, PN-EN 13242 + A1

Kontakt

Kopalnie Dolomitu Spółka Akcyjna w Sandomierzu
ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz

NIP 864-11-45-251
REGON 830284437

Sąd Rejonowy w Kielcach KRS 0000198612
Kapitał zakładowy 500 400 zł

Konto bankowe:
Bank PEKAO S.A. I O/Sandomierz
10 1240 2786 1111 0000 3687 0987

Biuro

tel. centrala: +48 (15) 833 17 00,
tel. sekretariat: +48 (15) 832-28-87,
fax: +48 (15) 833 17 01
e-mail: biuro@kopalnie-dolomitu.pl

Dział Sprzedaży

tel: +48 (15) 833 17 33, 833 17 34, 833 17 35, 833 17 36
e-mail: sprzedaz@kopalnie-dolomitu.pl

- woj. świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie:
                          - tel. +48 602 532 161;
e-mail: miroslaw.kuta@kopalnie-dolomitu.pl

- woj. mazowieckie, lubelskie:
Jarosław Gdula - tel. +48 602 532 064;
e-mail: jaroslaw.gdula@kopalnie-dolomitu.pl

Dział Księgowości

tel: +48 (15) 833 17 25, 833 17 26

Dział
Górniczo-Produkcyjny

tel: +48 (15) 833 17 48, 833 17 49

Dział
Utrzymania Ruchu

tel: +48 (15) 833 17 45

Laboratorium

tel: +48 (15) 832-833 17 61
e-mail: lab@kopalnie-dolomitu.pl

Kopalnia
"Jurkowice-Budy"

tel: +48 (15) 867-53-20
fax: +48 (15) 867-52-08
e-mail: jurkowice@kopalnie-dolomitu.pl

Kopalnia "Piskrzyn"

tel: +48 (15) 860-11-00
e-mail: piskrzyn@kopalnie-dolomitu.pl

Kopalnia "Wymysłów"

tel: +48 (015) 868-18-23
e-mail: wymyslow@kopalnie-dolomitu.pl

Kontakt / Lokalizacja

Kopalnie Dolomitu S. A.
ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz

Centrala/fax: +48(15)833-17-00, +48(15)833-17-01
Sekretariat: +48(15)832-28-87
E-mail: biuro@kopalnie-dolomitu.pl