Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu

PN-EN 13043, PN-EN 12620 + A1, PN-EN 13242 + A1

Nowość

Nowość w ofercie produktowej Kopalni Dolomitu S.A. w Sandomierzu – kruszywa płukane.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, w Kopalni Dolomitu Budy, została oddana do użytkowania nowoczesna linia technologiczna do produkcji płukania kruszyw o wydajności 150 t/h.

Dzięki temu możemy naszym klientom zaoferować znacznie wyższej jakości kruszywo płukane, co zdecydowanie wyróżnia nas od kopalń konkurencji.

Kruszywa płukane produkowane są w następujących asortymentach:

  • 0,063 – 2 mm
  • 2 – 8 mm
  • 8 – 12 mm
  • 8 - 16 mm
  • 12 – 22 mm
  • 16 – 22 mm
  • 16 – 32  mm

Na indywidualne zlecenie klienta możemy wyprodukować dowolną frakcję kruszywa płukanego.

Dzięki procesowi płukania kruszywa, znajdują znacznie szersze zastosowanie, w szczególności z przeznaczeniem do:

- budownictwa ogólnego i przemysłowego (beton towarowy, prefabrykacja, produkcja kostki brukowej);
Przy produkcji betonu towarowego bardzo duże znaczenie ma czystość stosowanych kruszyw. Zanieczyszczenia wpływają negatywnie na przebieg procesu wiązania cementu. Do produkcji betonu stosuje się kruszywa płukane, ponieważ pyły mineralne, które oblepiają poszczególne ziarna, zmniejszają powierzchnię kontaktu zaczynu cementowego z kruszywem, które ma być zespolone produktami hydratacji cementu.

- budownictwa drogowego;
Zapylenie kruszywa jest jednym z głównych czynników wpływających na przyczepność asfaltu do kruszywa (adhezję). W znacznym stopniu wpływa na pogorszenie się stopnia otaczania kruszywa asfaltem.

W sprawie szczegółów dotyczących oferty kruszyw płukanych prosimy o kontakt z naszymi Regionalnymi Kierownikami Sprzedaży:

- woj. świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie:
                          - tel. +48 602 532 161; e-mail: miroslaw.kuta@kopalnie-dolomitu.pl

- woj. mazowieckie, lubelskie:
Jarosław Gdula - tel. +48 602 532 064; e-mail: jaroslaw.gdula@kopalnie-dolomitu.pl

lub Działem Sprzedaży – tel. +48 (15) 833 17 33, 833 17 34, 833 17 35, 833 17 36 e-mail: sprzedaz@kopalnie-dolomitu.pl

Kontakt / Lokalizacja

Kopalnie Dolomitu S. A.
ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz

Centrala/fax: +48(15)833-17-00, +48(15)833-17-01
Sekretariat: +48(15)832-28-87
E-mail: biuro@kopalnie-dolomitu.pl